Název kurzu: Základní výcvik mediace (3 dny)

 

Termín: 27. 11. – 29. 11. 2019
Časové rozmezí: Tři dny 9:00 – 16:30
Místo konání: Na Pěšinách 66, Praha – Kobylisy
Organizace školy mediace: Jedná se o 1 třídenní modul vždy v čase 9:00 – 16:30 hodin První stupeň je vstupní a dozvíte se v něm: – co je mediace – jaké jsou zásady mediace – jaké jsou podmínky pro mediaci – co je konflikt a jaká je jeho dynamika – jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů – jaké jsou základní mediační techniky Vše samozřejmě procvičíme na praktických příkladech. Po absolvování tohoto kurzu budete schopni porozumět základním principům mediace a uplatňovat zásady nenásilné komunikace ve svých osobních i pracovních vztazích. Po absolvování Základního kurzu mediace můžete navázat druhým a třetím stupněm výcviku mediátora a získat profesní kvalifikaci. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možná pouze pasivní účast bez plného zapojení. Škola mediace je zakončena osvědčením. Garantem výcviku je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka. Současně je členkou a předsedkyní zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a členkou zkušební komise České advokátní komory. Jednotlivé stupně není možné přeskakovat nebo obejít, protože na sebe navazují. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení.
Cena: Cena modulu je 9.500,- Kč

Název kurzu: Komplexní výcvik mediátora (9 dnů)

 

Termín: I. část: 6.11. – 8.11. 2019 II. část: 13.11. – 15.11. 2019 III. část: 20.11. – 22.11. 2019
Časové rozmezí: 9:00 – 16:30
Místo konání: Na Pěšinách 66, Praha – Kobylisy
Organizace školy mediace: Jedná se o 3 moduly vždy st – pá, 9:00 – 16:30 hodin První stupeň je vstupní a dozvíte se v něm: – co je mediace – jaké jsou zásady mediace – jaké jsou podmínky pro mediaci – co je konflikt a jaká je jeho dynamika – jaké postupy používají lidé při řešení konfliktů – jaké jsou základní mediační techniky Vše samozřejmě procvičíme na praktických příkladech. Druhý stupeň prohlubuje znalosti získané v prvním stupni a dozvíte se v něm: – jaké jsou další pokročilé mediační techniky – jak lépe naslouchat klientům a odhalit jejich potřeby a zájmy – jaký je průběh mediace v jednotlivých fázích – jak postupovat v obtížných situacích. Všechny teoretické znalosti budou upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. A třetí stupeň prohlubuje znalosti získané v předchozích stupních a je bezprostřední přípravou na zkoušky mediátora podle zákona o mediaci. Dozvíte se v něm: – jaké je postavení mediátora a mediace v českém právním řádu – jak vykonávat profesi mediátora a jaké jsou tipy pro dobrou praxi – jak upevňovat a rozvíjet své mediační schopnosti a znalosti – jak pracovat s náročným klientem – jak vyjednávat mediační dohodu – jak se připravit na zkoušku mediátora V rámci přípravy ke zkoušce budou teoretické znalosti upevněny a ověřeny v praktickém nácviku modelových mediačních kauz. Na kurzu je vyžadována aktivní a iniciativní účast, která zahrnuje zapojení do výuky a také zapojení do praktického nácviku formou simulovaných mediačních jednání. Není možná pouze pasivní účast bez plného zapojení. Škola mediace je zakončena osvědčením. Garantem výcviku je Kateřina Bělková, zapsaná mediátorka a rodinná mediátorka. Současně je členkou a předsedkyní zkušební komise Ministerstva Spravedlnosti a členkou zkušební komise České advokátní komory. Jednotlivé stupně není možné přeskakovat nebo obejít, protože na sebe navazují. V průběhu kurzu je poskytováno drobné občerstvení
Cena: Při objednání všech výcvikových modulů současně je poskytována zvýhodněná cena 23.400 Kč.

Na Pěšinách 66

182 00 Praha 8, Česká republika [možnosti parkování]

Tel: +420 773 093 110
E-mail: praha@pomuzeme.cz