Petr Němec

PRÁVNÍK A MEDIÁTOR

Petr Němec vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Zaměřuje se především na občanské a obchodní právo. Věnuje se tématu ochrany spotřebitele. Je jednatelem společnosti Český spotřebitel s.r.o., autorem projektů Jdeto.de a stal se hlavní tváří boje spotřebitelů o úvěrové poplatky s bankami. Petr je často citovaný médií jako odborník na ochranu spotřebitele. Mediaci se věnuje od roku 2012 a od roku 2013 je zapsaným mediátorem.