mediace

Mediace je specifický způsob řešení sporů za pomoci mediátora, o který můžete kdykoliv požádat sami nebo vám může být nařízen soudem nebo OSPOD. Jedná se o profesionálně vedený, moderovaný proces, jehož výsledkem je mediační dohoda.

Nařízená mediace

Soud nebo OSPOD vám může nařídit první setkání se zapsaným mediátorem v délce trvání až tří hodin. Poté byste měli ustanoveného mediátora ihned kontaktovat a dostavit se na první mediační setkání, které mediator zorganizuje.

Co získáte?

  •  řešíte své záležitosti ihned a urychlíte všechny procesní postupy
  •  držíte kompetence nad vaší budoucností a chráníte se před nejistými výsledky soudních sporů
  •  zjednodušíte si časovou, energetickou, stresovou a finanční náročnost řešení vašeho sporu
  •  ochráníte v maximální míře důstojné vztahy a slušnou komunikaci

Ceník

Běžná hodinová sazba mediace se zapsaným mediátorem činí 3 000,- Kč a strany danou částku hradí napůl. V případě zájmu o mediaci v anglickém jazyce pak cena činí 4 000,- Kč.

Pokud je potřeba, je možné poskytnout vám také mediaci po Skypu, cena se nemění.

První setkání se zapsaným mediátorem, které bylo nařízeno soudem, činí dle zákona 400,- Kč a strany danou částku hraní napůl.

Pozn.: Pokud musíte dohodnutý termín našich služeb z nějakého důvodu zrušit nebo změnit, je nutné oznámit nám to minimálně 24 hodin předem, abychom mohli zrušený termín nabídnout jinému klientovi a vám najít termín nový. Pokud tak neučiníte služba vám musí být naučtována.

Na Pěšinách 66

182 00 Praha 8, Česká republika [možnosti parkování]

Tel: +420 773 093 110
E-mail: praha@pomuzeme.cz