Kristýna Holíková

KONZULTANTKA  A MEDIÁTORKA

Je jednou z mála mediátorek v ČR s vysokoškolským titulem z mediace, který po dokončení bakalářského studia v Nizozemsku obdržela na univerzitě v německém Frankfurtu nad Odrou. Po svém návratu do ČR složila akreditaci v Asociaci mediátorů ČR. Jakožto členka rady Asociace mediátorů se pak mimo jiné podílela na současné podobě zákona o mediaci. Složila státní zkoušky z mediace a z rodinné mediace a stala se tak mediátorkou zapsanou na oficiálním seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR. Má bohaté zkušenosti s mediacemi ze všech odvětví: rodina, obchod, komunita (např. sousedské vztahy) atd. a specializuje se především na mediace s mezinárodním prvkem. Mediaci také příležitostně vyučuje. Mluví česky, anglicky, rozumí také německy a holandsky.