koučink

Koučink je zcela individuální způsob vedení, který je založený na vašem potenciálu, způsobech myšlení, hodnotách a prioritách, vedený osobně nebo přes Skype. Přátelským a angažovaným přístupem kouče je vám poskytována pomoc, podpora, vedení a motivace.

Co získáte?

  •  dostanete pomoc, podporu, vedení a motivaci
  •  održítě zpětnou vazbu, budeme vám pomáhat uvědomovat si vaše vlastní silné zdroje, potenciál či způsob myšlení
  •  objevíte skryté stránky vaší kreativity a sebemotivace
  •  dosáhnete vašich vizí a cílů a nastavíte si jednotlivé kroky, které vám k nim dovedou

Ceník

Běžná hodinová sazba koučinku činí 2 000,- Kč, poskytnout vám můžeme také Skypekoučink. Cena se nemění.

Pozn.: Pokud musíte dohodnutý termín našich služeb z nějakého důvodu zrušit nebo změnit, je nutné oznámit nám to minimálně 24 hodin předem, abychom mohli zrušený termín nabídnout jinému klientovi a vám najít termín nový. Pokud tak neučiníte služba vám musí být naučtována.

Na Pěšinách 66

182 00 Praha 8, Česká republika [možnosti parkování]

Tel: +420 773 093 110
E-mail: praha@pomuzeme.cz